Obavijest korisnicima...

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14)...

JAVNI POZIV za predlaganje...

KLASA: 021-01/15-01/01 URBROJ: 2133/06-01/15-02 Barilović, 02.07.2015 Na temelju Zakona o...

Odluka o rebalansu 2015

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu /»Narodne novine RH»...

Poziv na 12. sjednicu...

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 09.06 .2015 god. Na temelju čanka...

ODLUKU O USVAJANJU ...

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“...

Poziv na konstituirajuću...

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za...