Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

1.9.2023.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na izgradnji pješačke staze – rampa za osobe smanjene pokretljivosti JN-20-23

Troškovnik

Glavni projekt

14.9.2023. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju pješačke staze – segment rampa za osobe smanjene pokretljivosti


31.8.2023.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na izgradnji sportskog igrališta u Leskovcu Barilovićkom JN-19-23

Tender troškovnik igralište Leskovac Barilovićki

11.9.2023. 

Obavijest o produženju roka za dostavu ponuda za izgradnju sportskog igrališta u Leskovcu Barilovićkom JN-19-23

TENDER TROŠKOVNIK za sportsko igralište u Leskovac Barilovićki ispravak

18.9.2023. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju sportskog igrališta u Leskovcu Barilovićkom


11.9.2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju i asfaltiranje cesta JN-07-23

29.8.2023.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji i asfaltiranju cesta JN-07-23

Troškovnik JN 07-23 rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Barilović


28.8.2023.

Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave JN 07-23

18.8.2023.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji i asfaltiranju cesta JN-07-23

Troškovnik JN 07-23 rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Barilović


13.6.2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektno tehničke dokumentacije za gradnju igrališta u Leskovcu Barilovićkom

6.6.2023.

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektno tehničke dokumentacije za gradnju igrališta u Barilovićkom Leskovcu


12.4.2023. 

Poziv za dostavu ponuda za radove na prilagodbi ulaza u Općinsku zgradu za invalidne osobe

Glavni projekt osiguranje pristupačnosti – rampa

Troškovnik -INVALIDSKA RAMPA –


15.4.2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Izvedbenog projekta za centar za pustolovni turizam

4.4.2023.

Poziv za dostavu ponuda za izradu Izvedbenog projekta za projekt Sportski centar za pustolovni turizam