OPĆINA BARILOVIĆ

  • sjedište: Barilović bb
  • OIB: 20647441417
  • telefon: 047/847 100
  • telefax: 047/847 101
  • e-mail: opc.barilovic@gmail.com
  • web: https://opcina-barilovic.hr
  • kontakt: Irena Marinković
  • e-mail: opc.barilovic@gmail.com