OBAVIJEST POSLOVNIM

O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA JAMSTAVA U OKVIRU PROGRAMA JAMSTVENOG FONDA ZA...

Odluka o imanovanju osobe...

Na temelju odredbi čl.36. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih...

Odluka o imenovanju...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E...

Strateški ciljevi, misija i...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E...

Construction of sewage system...

 Barilović bb, 47252 Barilović Municipal Mayor Class: 361-02/11-01/12 No: 2133/06-01//11-15...

JAVNI POZIV – BESPRAVNA...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E...