I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Belajske Poljice

Grafički dio:

 

Tekstualni dio:


VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Barilović