Prema podacima Ministarstva uprave na području Općine Barilović djeluje 22 aktivne registrirane udruge civilnog društva. Najbrojnije su udruge koje se bave sportom i rekreacijom (lovačka društva, rafting, konjički klub).
Na području Općine organizirana je Vatrogasna zajednica Općine Barilović koja obuhvaća tri DVD-a: Barilović, Belajske Poljice i Siča. Za potrebe vatrogasnih društava Općina priprema tehničku dokumentaciju potrebnu za financiranje uređenja vatrogasnih domova (projekt 4. na listi prioriteta).
Također u Općini su aktivna dva strojna prstena te dva kulturno umjetnička društva. Rad udruga registriranih na području Općine financira se iz Općinskog proračuna manje od 1% proračunskih sredstava. U ovaj iznos nisu uključena sredstva namijenjena protupožarnoj zaštiti.

Popis: