2023.

30.05.2023.


2022.

03.06.2022.


23.03.2022.

UKLONIMO AZBEST:


14.03. 2022.

 


2021.

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Barilović

Raspored odvoza otpada za 2021. godinu


2019.


9.1.2020.

Raspored odvožnje otpada za 2020. godinu


29.3.2019.

Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada


18.3.2019.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović za 2018. godinu


2.1.2019.

Raspored odvoženja otpada za 2019. godinu

Letak za građanstvo – zašto odvajati korisni otpad iz komunalnog otpada

Lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u 2019. godini

Cijene javne usluge odvoza otpada za 2019. godinu


2018.


19.11.2018.

Raspored odvoza otpada 2019. godine


9.10.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u općini Barilović


5.10.2018.

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu


20.8.2018.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom u Općini Barilović

Prethodna suglasnost na Plan gospodarenja otpadom


3.7.2018.

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom u Općini Barilović za razdoblje 2017.-2022. godine

Nacrt plana gospodarenja otpadom


17.1.2018.

Suglasnost načelnika Općine Barilović na cijene odvoza otpada


2.1.2018.

Raspored odvožnje otpada za 2018. godinu

Lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje otpada


2016.


20.6.2016.

Odluka o usvajanju plana gospodrenja otpadom


30.3.2016.

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja papaira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog – glomaznog – komunalnog otpada u općini Barilović


15.3.2016.

Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Plan gospodarenja otpadom