Općina Barilović

sjedište: Barilović

adresa: Barilović 91

telefon: 047/847-100

e-mail: opc.barilovic@gmail.com

opcina.barilovic@gmail.com

Dužnosnik:
Načelnik Općine Barilović: Dražen Peraković, telefon : 098 785 585
Jedinstveni upravni odjel Općine Barilović :
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Referentica za proračun, financije i opće poslove:
Snježana Krivačić: 047/847-100