– Odluke sa 9. sjednice održane 21.12.2022.  

 

– Odluke sa 8. sjednice održane 9.12.2022.  

 

– Odluke sa 4. sjednice održane 30.12.2021.  

 

– Odluke sa 3. sjednice održane 15.12.2021.  

 

– Odluke sa 2. sjednice održane 17.09.2021.  

 

– Odluke sa konstituirajuće sjednice