Poziv za 10 sjednicu...

KLASA: 021-05/14-01/01 Ur.broj:2133/06-01/14-05 Barilović, 18.12.2014 god. Na temelju čanka 34...

Poziv za 9 sjednicu...

KLASA: 021-05/14-01/01 Ur.broj:2133/06-01/14-04 Barilović, 21.10.2014 god. Na temelju čanka 34...

Poziv za 8. sjednicu vijeća

KLASA: 021-05/14-01/01 Ur.broj:2133/06-01/14-03 Barilović, 09.09..2014 god. Na temelju čanka 34...

Antikorupcijska kampanja...

U svom nastojanju na unaprjeđivanju suzbijanja korupcije u 2008. godini...

Natječaj za sufinanciranje...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ NAČELNIK KLASA: 023-05/13-01/17 UR.BROJ:2133/06-01/14-02...

Poziv za javna priznanja 2013

KLASA: 061-01/14-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/14-01 Barilović, 19.01.2014 god. Na temelju članka 9....