27.12.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju plažnih građevina JN 20-2019


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu biološkog pročistača s ugradnjom JN-19 -2019. pdf

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu i ugradnju biološkog pročistača JN 19-2019 pdf.


18.12.2019.

Poziv na dostavu ponuda za gradnju građevine ugostiteljsko – turističke namjene – JN 20/19

Troškovnik


29.11.2019.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – WiFi4EU


11.11.2019.

NAPOMENA: Poziv za dostavu ponuda je ispravljen 14. studenog 2019. te da molimo ponuditelje da svoje cijenjene ponude sastave temeljem istog

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet JN 18-19 WiFi4EU


11.11.2019.

Odluka o poništenju postupka nabave uluga nadzora nad radovima rekonstrukcije osnovne škole Barilović JN 17-19


28.10.2019

Poziv na dostavu ponuda usluga stručnog nadzora nad radovina na rekonstrukciji objekta O.Š. Barilović

Građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju škole


11.9.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obnovu zgrade u Barilović 90 b


4.9.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga izrade Glavnog projekta za izdradnju pješačke staze i potpornog zida u TSC Korana JN 13 19

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu UPU 7 Kosijersko Selo


2.9.2019.

NAPOMENA: Troškovnik je ispravljen 3. rujna 2019. te da molimo ponuditelje da svoje cijenjene ponude sastave temeljem istog

Poziv na dostavu ponuda za obnovu zgrade na k.č. broj 106 k.o. Barilović

TROŠKOVNIK ZA OBNOVU ZGRADE NA k.č. broj 106 k.o. Barilović


26.8.2019.

Poziv za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta za izgradnju pješačke staze i potpornog zida u Turističko sportskom-centru Korana JN 13 19


20.8.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji pješačke staze i potpornog zida u TSC Korana JN-11-19


9.8.2019.

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju pješačke staze i potpornog zida u Turističko sportskom centru Korana – JN-11-19

Troškovnik za izgradnju pješačke staze i potpornog zida u Turističko sportskom centru Korana


26.7.2019.

Poziv za dostavu ponuda za izradu UPU-7


15.2.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge nadzora – JN-09-2019


31.1.2019.

Poziv na dostavu ponuda usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem – vrtić – JN-07-19


24.1.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – JN-01-2019


14.1.2019.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu električne energije

Troškovnik – BARILOVIĆ 2019