2022.


Financiranje udruga 2022:

Komprimirane dokumente za JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022.GODINU možete preuzeti i OVDJE

2021.


2019.


30.12.2019.

Odluka o dodjeli sredstava za programe Udruga u 2019 godini

 

18.4.2019.

Obrazac proračuna

Ogledni primjerak financijskog izvještaja

Natječaj za udruge 2019.

Obrazac opisa projekta za 2019.

Obrazac Uputa za prijavitelje 2019.

Obrazac za procjenu kvalitete projekta

Ogledni obrazac životopisa

Plan natječaja u Općini Barilović za 2019. godinu


2018.


23.12.2018.

Odluka o dodjeli sredstava za 2018. godinu


16.5.2018.

Obrazac proračuna

Obrazac Uputa za prijavitelje 2018.

Obrazac opisa projekta za 2018.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Natjecaj za udruge 2018.

Ppravilnik o financiranju javnih potreba

Završno izvješće projekta – rok – 31.1.2019.

Obrazac za procjenu kvalitete projekta

Ogledni obrazac životopisa

Ogladni primjerak financijskog izvještaja

Plan natječaja u Općini Barilović za 2018. godinu


2017.


29.12.2017.

Odluka o raspodjeli sredstava udrugama u 2017. godini


27.2.2017.

Pravilnik o financiranju javnih potreba

Obrazac proračuna

Natječaj za udruge 2017.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac opisa projekta za 2017.

Obrazac Uputa za prijavitelje 2017.

Obrazac Uputa za prijavitelje 2017. – OGLEDNI

Obrazac za procjenu kvalitete projekta

Ogledni obrazac životopisa


2016.


22.12.2016.

Odluka načelnika o raspodjeli sredstava udrugama tijekom 2016. godine


6.6.2016.

Odluka načelnika o produljenju roka za prijave po natječaju


5.5.2016.

Natječaj za udruge 2016.

Pravilnik o financiranju javnih potreba

Plan natječaja u Općini Barilović za 2016. godinu

Obrazac Uputa za prijavitelje 2016.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac opisa projekta za 2016.

Obrazac za procjenu kvalitete projekta

Ogledni obrazac financijskog izvještaja projekta

Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

Ogledni obrazac životopisa

Obrazac proračuna