Predsjednik Općinskog vijeća: JOSIP DOBRINIĆ

Potpredsjednik Općinskog vijeća: MIŠKO BELAVIĆ

 

Sastav Općinskog vijeća općine Barilović:


Tomica Belavić, Šćulac 46  – HDZ

Dalibor Grginčić Belajske Poljice 80A – HDZ

Josip Dobrinić, Podvožić 64 – HDZ

Miško Belavić Šćulac 35 – HDZ

Zlatko Stanković, Donji Velemerić 50 – HDZ

Štefanija Mihalić , Belaj 39 – HDZ

Marijan Brnardić , Belajske Poljice 68 – HDZ

Branko Blašković , HDZ Siča 5 – HDZ

Marijo Spudić Leskovac Barilovićki 23B – HSS-SR

Draženko Grman, Žabljak 21 – HSS-SR

Vladimir Bačelić, Belajske Poljice 52A – HNS-liberalni demokrati

Robert Spudić, Leskovac Barilovićki 22 – HNS – liberalni demokrati

Jasna Lasić , Barilović 72 – HSS

Smilja Tomac, Belajske Poljice 104 /predstavnica srpske nacionalne manjine/ s liste SDP