23.6.2017.

Izvješće općinskog izbornog povjerenstva o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

Sastav općinskog vijeća Općine Barilović

Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općina Barilović

Pravovaljane kandidacijske liste sa zbirnom listom za izbor članova

Pravovaljane kandidature sa zbirnom listom za izbor Općinskog načelnika


UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA BARILOVIĆ

Općinsko izborno povjerenstvo Barilović radi:

– 21, 24, 25, 26, 27 i 28 travnja i 2 svibnja 2017 god, od 8:00 do 16:00 sati

– 22, 23, 29 i 30 travnja i 1 svibnja 2017 god od 10,00 do 14:00 sati

– 3 svibnja 2017 god od 8:00 do 20:00 sati

– 4 svibnja 2017 god od 8:00 do 24:00 sati

Potpredsjednica: Irena Marinković


LOKALNI IZBORI – 21.05.2017 – UPUTA IZBORNIM SUDIONICIMA

Kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike a za dan izbora određena je nedjelja 21. svibnja 2017. godine, upućujemo izborne sudionike na  objavljena priopćenja i upute Državnog izbornog povjerenstva vezane uz postupak kandidiranja, redoslijed izbornih radnji, tijek rokova, financiranja izborne promidžbe i drugo vezano uz izborni postupak i provedbu izbora te na internetske stranice Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr na kojima su objavljene upute, priopćenja i obrasci.


LOKALNI IZBORI – 21.05.2017 – UPUTE BIRAČIMA

BIRAČKO PRAVO

Pravo birati na lokalnim izborima imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode. Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života. Članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom. Biračko pravo se ostvaruje tajnim glasovanjem. (čl. 2. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16 ))

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Županijsko izborno povjerenstvo Karlovačke županije imenovalo je stalni sastav općinskog izbornog povjerenstva Općine Barilović koji obavlja poslove sukladno čl. 43. i 53. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16). Sjedište povjerenstva nalazi se na adresi Barilović, bb, 47252 Barilović. Kontakt podaci: Tel.: 047/ 847 -100 ; fax: 047/ 847-101  Mob.: 098/ 759-690 – Irena Marinković


PRIOPĆENJA I OBAVIJESTI

Priopćenje o provjeri i usklađivanju podataka o nacionalnoj pripadnosti birača u registru birača

Obavijest o načinu ostvarivanja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalnre i područne – regionalne – samouprave 2017. godine