Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izradi UPU 7 Kosijersko Selo


Javno savjetovanje o nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Barilović za period od 2021 do 2024 godine


Javno savjetovanje za Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Općine Barilović


Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Potočić Belajske Poljice”


Javno savjetovanje na nacrt Odluke o cijeni,mjerilima i financiranju programa Dječjeg vrtića
“Potočić Belajske Poljice”


Javno savjetovanje na nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Barilović


Javno savjetovanje na Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Barilović


Javno savjetovanje o izradi Prijedloga Pravilnika o javnoj nabavi