Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Natječaji  // Obavijesti - Natječaji

27 Dec Natječaji, Vijesti |

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6 stavak 1 Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora/N.N. broj: 125/11 i 64/15/, članka 6 Uredbe o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge /N.N. broj: 26/15 / i članaka 3 i 7 Odluke o zakupu poslovnog prostora „Službeni […]

Čitaj više...

Financiranje udruga – Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 05/15) i članka 47a. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09i 01/13) Načelnik Općine Barilović dana […]

Čitaj više...

11 Mar Natječaji |

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović, dana 10.03.2016. godine donosi  odluku oPoništenju javnog natječajaza prijem  u službu višeg referenta/ce komunalnog redara. Cijelu odluku pogledajte ovdje

Čitaj više...

05 Feb Natječaji |

NATJEČAJ za prijam u službu – višeg referenta/ice – komunalnog redara

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon)) i Pravilnika o unutarnjem redu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 1/11 i 3/15), Općina Barilović, raspisuju NATJEČAJ za prijam […]

Čitaj više...

17 Jun Natječaji, Vijesti |

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ i Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 12 sjednici održanoj 17.06.2015 godine donijelo je slijedeći: PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini Članak 1. Ovaj Program namijenjen je za Obrtnike, Poduzeća, OPG-e te […]

Čitaj više...

18 May Natječaji, Vijesti |

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE BARILOVIĆ

STANOVNICI OPĆINE BARILOVIĆ Poštovani, Obzirom da je u tijeku Javni poziv (ENU-22-23/2015) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, koji je za Područja posebne državne skrbi predvidio donacije od 80% za nabavu i ugradnju materijala i opreme. Vezano na isto Općina Barilović u suradnji sa tvrtkom OPERETA PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba organizira […]

Čitaj više...

27 Jan Natječaji |

Natječaj za sufinanciranje zapošljavanja

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ NAČELNIK KLASA: 023-05/13-01/17 UR.BROJ:2133/06-01/14-02 Barilović, 21.01.2014 god. Na temelju članka 9 Programa poticaja u gospodarsvu- sufinanciranje zapošljavnja u 2014 godine “Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/13”, Načelnik Općine Barilović raspisuje: NATJEČAJ O dodjeli poticaja za sufinanciranje novog zapošljavanja u 2014 godini 1. Predmet Natječaja : – za zapošljavanje jednog […]

Čitaj više...