Zaštita naših mještana zakonska je obveza Općine Barilović.

Vježbama civilne zaštite, procjenama rizika od velikih nesreća, planiranjem aktivnosti zaštite od požara, Deklaracijom o zaštiti osobnih podataka Općine Barilović kao i brojnim drugim dokumentima i aktivnostima namjera je zaštititi naše stanovnike.

Na ovoj stranici pronaći ćete sve dokumente i informacije vezane uz civilnu zaštitu, zaštitu od požara te zaštitu osobnih podataka.

Zaštita i spašavanje – dokumenti

Zaštita od požara – dokumenti

Zaštita osobnih podataka – dokumenti

zastita-i-spasavanje