izbori 2021

Kandidacijske liste za lokalne izbore 2021.

Na osnovi članka 22. i 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo općine Barilović , sastavilo je i objavljuje:

– Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika općine Barilović, zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika općine Barilović

– Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća općine Barilović, zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća općine Barilović

Objava je izvršena 30.04.2021. u 12,15 sati , od kada teče rok od 48h za podnošenje prigovora na objavljene liste.