vrtic

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 05/22) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Dječji vrtić „Potočić Belajske Poljice“ objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U

Dječji vrtić „Potočić Belajske Poljice“ za

2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole (tzv. mala škola) za djecu rođenu od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, te je besplatan.

PROGRAM PREDŠKOLE PROVODITI ĆE SE

OD 01.10.2023. DO 31.05.2024. GODINE

u Dječjem vrtiću „Potočić Belajske Poljice“,

Belajske Poljice 105b

UPISI ĆE SE OBAVLJATI od 28.08.2023. do 08.09.2023. godine

u Dječjem vrtiću „Potočić Belajske Poljice“

Obrazac zahtjeva za upis može se preuzeti na mrežnoj stranici dječjeg vrtića: https://djecjivrtic-potocic.com.hr/. Uz ispunjen i potpisan obrazac prijave potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici:

 1. Rodni list ili preslika Izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja potvrde).
 2. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.
 3. Preslika iskaznice imunizacije (podaci o procijepljenosti)
 • upis djeteta u Program predškole uvjetuje se redovnim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obaveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikaciju na pojedina cijepljenja
 1. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima

 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta,
 • za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

Zbog organizacije rada programa predškole, molimo roditelje da na vrijeme obave upis djeteta.

Sastanak za roditelje planiramo održati krajem mjeseca rujna 2023. godine u Dječjem vrtiću „Potočić Belajske Poljice“, Belajske Poljice 105b), prije sastanka prethoditi će inicijalni razgovori, za koje će roditelji biti telefonski obaviješteni u kojem terminu će se održavati.

Na inicijalni razgovor potrebno je donijeti:

 1. Ispunjen obrazac za inicijalni razgovor za program predškole (dostupan na web stranici vrtića i u tajništvu vrtića).
 2. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa djeteta u dječji vrtić.
 3. Presliku zdravstvene iskaznice djeteta.
 4. Original na uvid iskaznicu imunizacije.

Za sve ostale upite stojimo Vam na raspolaganju!

Dječji vrtić „Potočić Belajske Poljice“