Pedesetak uspješnih poduzeća ima sjedište u našoj općini što znatno utječe na kvalitetu života naših stanovnika kojima je olakšan pronalazak radnih mjesta u blizini svojih domova.

Važno je naglasiti da, uz povoljne uvjete Poslovne zone i ostalih stvorenih preduvjeta, privlačnosti naše općine za gospodarstvenike doprinosi i program potpora koje provodi Općina Barilović u suradnji s Karlovačkom županijom i ministarstvima Republike Hrvatske s ciljem olakšavanja rada gospodarstvenika.

Uz poduzeća na području općine djeluje i niz obrtnika, kako tradicionalnih, tako i obrta koji se oslanjaju na veće gospodarske subjekte.

gospodarstvo