2022.


Službeni glasnik  br. 4 – 2022

Službeni glasnik  br. 3 – 2022.

Službeni glasnik  br. 2 – 2022.

Službeni glasnik  br. 1 – 2022.

 

 

2021.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 6 – 2021.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2021.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2021.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2021.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2021.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2021.


2020.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2020.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2020.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2020.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2020.


2019.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 6 – 2019.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2019.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2019.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2019.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2019.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2019.


2018.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 6 – 2018.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2018.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2018.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2018.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2018.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2018.


2017.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2017

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2017.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2017.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2017.


2016.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2016.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2016.

Službeni glasnik Općine Barilovć br. 3 – 2016.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2016.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2016 


2015.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2015.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2015.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2015.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2015.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2015.


2014.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2014.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2014.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2014.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2014.

Slubženi glasnik Općine Barilović br. 1 – 2014.


2013.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2013.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2013.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2013.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2013.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2013.


2012.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2012.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2012.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2012.


2011.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2011.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2011.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2011.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2011.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2011.


2010.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 5 – 2010.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2010.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2010.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2010.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 1 – 2010.


2009.


Službeni glasnik Općine Barilović br. 4 – 2009.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 3 – 2009.

Službeni glasnik Općine Barilović br. 2 – 2009.