Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rješenje biračka mjesta Općina Barilović za Europski parlament

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:013-01/14-01/03
Ur.broj:2133/1-08/01-14-06
Karlovac, 04.05.2014 god.

Na temelju članka 32 i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (, „Narodne novine“, broj 92/10 i 23/13 i 143/13) /Županijsko izborno povjerenstvo KARLOVAČKE ŽUPANIJE donosi:

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

Na području općine BARILOVIĆ određuju se sljedeća biračka mjesta:

1)Biračko mjesto broj: 1 – Vatrogasni dom DVD Belajske Poljice,na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:
Belaj 1-19 /neparni/, Belaj 0-18/ parni/, Belajske Poljice, Belajske Poljice – Poslovni park Karlovac 1a-5/neparni, 0-6a/parni/

2)Biračko mjesto broj:2- Područna škola Belaj, na kojem će glasovat birači s prebivalištem u: Banjsko Selo, Belaj /23-61 (neparni), Belaj /22-62/ (parni) Belajski Malinac i Podvožić.

3)Biračko mjesto broj:3 – Vatrogasni dom Barilović na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bariloviću.

4)Biračko mjesto broj:4- U školi u Velemeriću, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Gornji Velemeriću i Donji Velemerić.

5)Biračko mjesto broj:5- u Kosjerskom Selu br: 41 u kući Karamarković Milovan na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kosijersko Selo, Veliki Kozinac, Mali Kozinac i Donji Skrad.

6) Glasačko mjesto broj:6 – u Koranskom Brijegu na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Koranskom Brijegu.

7) Glasačko mjesto broj:7-škola u Barilovićkom Leskovcu, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Carevom Selu, Križ Koranski i Leskovac Barilovićki.

8) Biračko mjesto broj:8-u Šćulac bb, prostorije Mjesnog odbora na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Šćulcu.

9) Biračko mjesto broj:9- u Perjasici ,Općinska zgrada , na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Marlovcu, Maurovići, Miloševac, Perjasica, Koransko Selo, Svojić, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac, Donja Perjasica, Novo Selo Perjasičko, Gaćeško Selo, GornjiPoloj, Kestenak, Koranska Strana, Mala Kosa, Mrežnica, Novi Dol, Orjevac,Ponorac,Podplaninasko , Srednji Poloj.

10) Biračko mjesto broj:10- u DVD Siča, na kojem će glasovati birače s prebivalištem u Lučica i Siča.

11) Biračko mjesto broj: 11- u Barilovićkom Vijencu kbr: 2 u kući Grginčić Josipa, na kojem će glasovati birače s prebivalištem u Vijenac Barilovićki.

12)Biračko mjesto broj: 12- u školi u Cerovcu Barilovićkom na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Cerovac Barilovićki i Žabljak.

Predsjednik:
Ivan Perković v.r.