Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

22 May Vijesti |

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12),

članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović dana 12.05.2015 godine  donosi:

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Općine Barilović  određuju se sljedeća biračka mjesta:

1.) biračko mjesto broj 1 u: Perjasici, Perjasica bb- prostorije mjesnog odbora,  koje obuhvaća  birače   albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima:

PONORAC PERJASIČKI,  ORIJEVAC,  PERJASICA,  ZINAJEVAC,  TOČAK PERJASIČKI, ŠTIRKOVAC,  SVOJIĆ,  SREDNJI POLOJ,  POTPLANINSKO,  NOVO SELO PERJASIČKO, NOVI DOL , MREŽNICA,  MILOŠEVAC,  MAUROVIĆI,  MARLOVAC,  MALA KOSA, KORANSKO SELO,  KORANSKA STRANA,  KESTENAK,  GORNJI POLOJ,  GAĆEŠKO SELO, DONJA PERJASICA.

2.) biračko mjesto broj 2 u: Kosjerskom Selu , kuća Karamarković Milovan , Kosijersko Selo 41, koje obuhvaća birače  albanske, bošnjačke, slovenske i srpske  nacionalne  manjine  s prebivalištem u  naseljima:

DONJI SKRAD, VELIKI KOZINAC, MALI KOZINAC, KOSIJERSKO SELO.

3) biračko mjesto broj: 3 u Koranskom Brijegu , Koranski Brijeg bb, zgrada bivše mljekare koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, slovenske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima:

KORANSKI  BRIJEG

4) biračko mjesto broj:4 u Bariloviću, Barilović bb, Dom DVD Barilović koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, slovenske i srpske  nacionalne manjine s prebivalištem u naseljima:

ŽABLJAK,  VIJENAC BARILOVIĆKI,  ŠĆULAC , SIČA,  PODVOŽIĆ,  LUČICA,  LESKOVAC BARILOVIĆKI,  KRIŽ KORANSKI,  GORNJI VELEMERIĆ,  DONJI VELEMERIĆ,  CEROVAC BARILOVIĆKI,  CAREVO SELO,  BELAJSKI MALINCI,  BELAJSKE POLJICE,  BELAJ, BARILOVIĆ,  BANJSKO SELO.

 

                                                       Predsjednica :

                                                                                              Elma Kaleb Mamić v.r.

DOKUMENT POGLEDAJTE OVDJE