Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Proračun 2018.

17.4.2019.


 

15.2.2019.


 

21.12.2018.


Na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Barilović održanoj 21.12.2018. godine donesene su izmjene i dopune Proračuna Općine Barilović za 2018. godinu. Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 24. kolovoza 2017. godine (točka 4.6. Primjena načela transparentnosti) objavljuju se izmjene i dopune Proračuna Općine Barilović za 2018.

 

21.08.2018.


Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2018

11.07.2108.


Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2018. godine

10.04.2018.


Financijsko izvješće za siječanj-ožujak 2018.

03.01.2018.


Odluka o izvršenju Proračuna Općine za 2018.

Odluka o proračunu s projekcijama

Plan proračuna -posebni dio

Plan proračuna-opći dio

Plan razvojnih programa

Proračun po funkcijskoj klasifikaciji

Proračun općine Barilović za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. – Projekcija proračuna-posebni dio

Proračun općine Barilović za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu.xls – Sintetika proračuna-opći dio

 

06.11.2017.


Plan proračuna -posebni dio 2018

Plan proračuna-opći dio za 2018 godinu

Plan razvojnih programa za 2018 godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Barilović za 2018 godinu

Prijedlog proračuna za 2018 godinu

 

02.10.2017


Obrazac za prijedloge proračuna

Poziv građanima za prijedlog proračuna za 2018 godinu

Prijedlog aktivnosti kroz proračun u 2018 godini sa projekcijom