Poziv za 9 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/14-01/01

Ur.broj:2133/06-01/14-04

Barilović, 21.10.2014 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /9/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović 27.10.2014 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović

Cijeli poziv preuzmite ovdje