Poziv za 8. sjednicu vijeća

KLASA: 021-05/14-01/01
Ur.broj:2133/06-01/14-03
Barilović, 09.09..2014 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /8/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za

15.09.2014 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović
te predlažem:

– Pitanja i prijedlozi vijećnika
DNEVNI RED

– Usvajanje zapisnika sa 7 sjednice Općinskog vijeća održane 16.06.2014 godine.

1.Izvješće o radu Općinskog Načelnika od 01.01-30.06 2014 god
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Barilović za 2014
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvršenja proračuna Općine od 01.01. – 30.06.2014 god.
4.  Donošenje Odluke o komunalnom djelatnostima u Općini Barilović
5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
6. Donošenje Odluke o Općinskim porezima
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece u ustanove dječjih jaslica i vrtića
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti SRNAR d.o.o. za nabavu rovokopača- kombinirka putem financijskog leasinga
9. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za izradu prostorno planske dokumentacije UPU 1 i UPU4 sa ciljanim izmjenama i dopunama PP Općine Barilović
10 Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine.
11. Razno.

Molimo da se sjednici odazovete ili svoj izostanak opravdate na telefon 847-100.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Milašinčić