Poziv za 11 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/15-01/01

Ur.broj:2133/06-01/15-01

Barilović, 11.03.2015 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /11/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović 18.03.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović

Cijeli poziv preuzmite ovdje