Poziv za 10 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/14-01/01

Ur.broj:2133/06-01/14-05

Barilović, 18.12.2014 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ , sazivam /10/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za 22.12.2014 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović

Cijeli poziv preuzmite ovdje