Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

14 Apr Vijesti |

Screenshot_1

 • KLASA:023-05/15-01/12
 • URBROJ:2133/06-01/15-01
 • U Bariloviću, 14.04.2015 god.

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o

geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Barilović objavljuje :

 

POZIV NA JAVNI UVID U  GEODETSKI   ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

kojim Općina Barilović, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Barilović, obaviještava nositelje prava na nekretninama

koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

  • katastarska općina Kosijersko Selo, katastarska čestica 1303, 1274
  • katastarska općina Kosijersko Selo, katastarska čestica 1043
  • katastarska općina Kosijersko Selo, katastarska čestica 2129
  • katastarska općina Barilović, katastarska čestica 3661/2
  • katastarska općina Perjasica, katastarska čestica 937, 2150, 2073,
  • katastarska općina Perjasica, katastarska čestica 69
  • katastarska općina Cerovac Barilovački, katastarska čestica 3235, 52/1, 3984
  • katastarska općina Barilović, katastarska čestica 2287
  • katastarska općina Barilović, katastarska čestica 1986, 1987
  • katastarska općina Mrežnički Novaki, katastarska čestica 738
  • katastarska općina Barilović, katastarska čestica 505
  • katastarska općina Cerovac Barilovački, katastarska čestica 2380
  • katastarska općina Belaj, katastarska čestica 311
  • katastarska općina Belaj, katastarska čestica 720
  • katastarska općina Belaj, katastarska čestica 2960

 

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Stjepan Kolenac dipl. ing. geod, predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Barilović, provesti će

od 20.04.2015. do 22.04.2015. u vremenu od 08 – 16 sati obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja,

te zatražiti dodatna pojašnjenja dana 29.04.2015. u vremenu od 9 – 13 sati, u prostorijama Općine Barilović, Barilović 91.

 

                                                                                                NAČELNIK OPĆINE BARILOVIĆ

            Dražen Peraković v.r.

dokument preuzmite ovdje