Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/16-01/01

Ur.broj:2133/06-01/16- 02

Barilović, 10.06.2016 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 / i članka 56 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09/ , sazivam /18/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za 17.06. 2016 godine s početkom u 15,00 sati u Domu DVD Barilović

Cijeli poziv pogledajte ovdje