Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović

KLASA: 021-05/15-01/01

Ur.broj:2133/06-01/15-01

Barilović, 09.06 .2015 god.

Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj: 2/09 i 1/13 i članka sazivam /12/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za 17.06.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović

Cijeli poziv pročitajte ovdje