Odluka o raspodjeli sredstava udrugama u 2017. godini

Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i
01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine
Barilović broj: 5/15“, Načelnik Općine Barilović predlaže a Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj
5 sjednici održanoj 29.12.2017 godine donijelo je:

O D L U K U
Članak 1.

Temeljem raspisanog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe / projekte udruga od javnog
interesa za Općinu Barilović u 2017 godini raspoređuju se sredstva proračuna kako slijedi:
Korisnik sredstava Odobrena sredstva u kn
Hrvatski časnički zbor………………………………………………… 1.000,00
KUD Vinčica ………………………………………………………… 24.322,10
KUD Barilović ………………………………………………………. 25.000,00
SEDRA društvo za ekologiju………………………………………… 3.000,00
Nogometni klub Krnjak -Barilović…………………………………….. 28.000,00
Udruga antifašističkih boraca ………………………………………… 1.000,00
Udruge slijepih ………………………………………………………. 7.000,00
Udruga invalida rada ………………………………………………… 5.000,00
LAG – Petrova Gora ………………………………………………… 40.000,00
Vijeće Srpske nacionalne manjine Općine Barilović ……………….. 20.000,00
TKD Klub Karlovac ………………………………………………… 2.000,00
Rafting klub Korana Belajske Poljice ………………………………. 31.000,00
BUPIB Barilović …………………………………………………….. 2.316,60
Odred izviđača Spider……………………………………………….. 600,00
SVEUKUPNO ……………………………………………………….190.148,70

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine

Barilović“
Klasa:402-08/17-01/01
Ur.broj:2133/06-01/17-09
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Dobrinić