Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća MO na području Općine Barilović

Na temelju članka 75 i 76. Statuta Općine Barilović («Službeni glasnik Općine Barilović. Broj:2/09 i 1/13) i članka 3 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barilović, „Službeni glasnik Općine barilović broj:1/10 Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 5 sjednici održanoj dana 30.12.2013 godine donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora
na području Općine Barilović

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barilović i to za:
1. Mjesni odbor Belajske Poljice
2. Mjesni odbor Belaj
3 Mjesni odbor Gornji Velemerić
4 Mjesni odbor Donji Velemerrić
5. Mjesni odbor Barilović
6. Mjesni odbor Koranski Brijeg
7. Mjesni odbor Kosijersko Selo
8. Mjesni odbor Leskovac Barilovićki
9. Mjesni odbor Šćulac
10. Mjesni odbor Siča
11. Mjesni odbor Cerovac Barilovićki
12. Mjesni odbor Vijenac Barilovićki
13. Mjesni odbor Perjasica

Članak 2.

Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđen je u Statutu Općine Barilović članak 77.
1. Vijeće Mjesnog odbora Belajske Poljice / 636 birača 7 članova.
2. Vijeće Mjesnog odbora Belaj /461 birača/ 7 članova.
3. Vijeće Mjesnog odbora Gornji Velemerić /99 birača/ 5 članova
4. Vijeće Mjesnog odbora Donji Velemerić /132 birača / 5 članova
5. Vijeće Mjesnog odbora Barilović /271 birača/ 7 članova
6. Vijeće Mjesnog odbora Koranski Brijeg /102 birača/ 5 članova
7. Vijeće Mjesnog odbora Kosijersko Selo /179 birača/ 5 članova
8. Vijeće Mjesnog odbora Leskovac Barilovićki /188 birača/ 5 članova.
9. Vijeće Mjesnog odbora Šćulac /130 birača/ 5 članova
10. Vijeće Mjesnog odbora Siča /145 birača/ 5 članova.
11. Vijeće Mjesnog odbora Cerovac Barilovićki /150 birača/ 5 članova.
12. Vijeće Mjesnog odbora Vijenac Barilovićki /56 birača/ 5 članova.
13. Vijeće Mjesnog odbora Perjasica /268 birača/ 7 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 30. ožujka 2014 godine.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Općinskom izbornom povjerenstvu, na adresi: Barilović bb, u razdoblju od 24.02. do 08.03.2014 godine .
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Općinskom izbornom
povjerenstvu najkasnije do 8.03.2014 godine do 24,00 sati.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“ Službenom glasniku Općine Barilović,“ a objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine Barilović, u mjesnim odborima u kojima se izbori provode, te na internet stranici Općine Barilović www.opcina-barilovic.hr.

Klasa: 023-05/13-01/19
Urbroj: 2133/06-01/1-01
Barilović,30.12.2013 . godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Milašinčić