Odluka o poništenju natječaja

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović, dana 10.03.2016. godine donosi  odluku oPoništenju javnog natječajaza prijem  u službu višeg referenta/ce komunalnog redara.

Cijelu odluku pogledajte ovdje