Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o ponavljanju izbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donji i Gornji Velemerić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 026-01/14-01/05
UR.BROJ:2133/06-01/14-06
Barilović, 02.04.2014 god.

Na temelju članka 35 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:01/10“ Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović donosi slijedeću:


O D L U K U


I

Ponovit će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Donji Velemerić i Gornji Velemerić na biračkom mjestu br: 4 koje se nalazi u školi u Donjem Velemeriću.

II

Dan provođenja izbora određuje se nedjelja 13.04.2014 godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnim pločama Mjesnih odbora Gornji i Donji Velemerić te na www.opcina-barilovic.hr

Općinsko izborno povjerenstvo