Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u općini Barilović

Na temelju članka 30. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović“ br. 02/09, 1/13.) Općinsko vijeće Općine Barilović na 17. sjednici održanoj  24.03. 2016. godine donijelo je:

 

ODLUKU

o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u općini Barilović

Cijelu odluku pročitajte OVDJE