NATJEČAJ za prijam u službu – višeg referenta/ice – komunalnog redara

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon)) i Pravilnika o unutarnjem redu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 1/11 i 3/15), Općina Barilović, raspisuju

NATJEČAJ

za prijam u službu

– višeg referenta/ice – komunalnog redara – u Općini Barilović ,Jedinstveni upravni odjel za potrebe zajedničkog komunalnog redarstva općina Barilović, Krnjak i Vojnić.

1 izvršitelja/ice, radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:

-sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave, ekonomske ili građevinske struke

-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit.

-rad na PC-u

– vozački ispit „B“ kategorije

  • Cijeli natječaj preuzmite ovdje.
  • Podatke vezane uz natječaj preuzmite ovdje.