Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)i odluke Upravnogvijeća Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice od 06.05.2020. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Potočić“ Belajske Poljice

Natječaj možete preuzeti ovdje.