Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe udruga

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32. Statuta  Općine Barilović  (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj:02/09 i 01/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26 /15),  Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 16 sjednici održanoj 29.12.2015 godine donijelo je:

PRAVILNIK-O-FINANCIRANJU-JAVNIH-POTREBA

Ostala dokumentacija:

Obrazac_proracuna

Natječaj-za-udruge-2017.

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Kopija Ogledni-obrazac-financ-izvjestaja-projekta-2-1 – kopija

Obrazac-opisa-projekta-za-2017.g.

Obrazac-Uputa-za-prijavitelje-2017

Obrazac-Uputa-za-prijavitelje-2017.doc – OGLEDNI

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-projekta

Ogledni-obrazac-zivotopisa

Plan-natječaja-u-Općini-Barilović-za-2017-godinu