Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe udruga

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32. Statuta  Općine Barilović  (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj:02/09 i 01/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26 /15),  Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 16 sjednici održanoj 29.12.2015 godine donijelo je:

PRAVILNIK-O-FINANCIRANJU-JAVNIH-POTREBA

Ostala dokumentacija:

Obrazac_proracuna

Natječaj-za-udruge-2017.

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Kopija Ogledni-obrazac-financ-izvjestaja-projekta-2-1 – kopija

Obrazac-opisa-projekta-za-2017.g.

Obrazac-Uputa-za-prijavitelje-2017

Obrazac-Uputa-za-prijavitelje-2017.doc – OGLEDNI

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-projekta

Ogledni-obrazac-zivotopisa

Plan-natječaja-u-Općini-Barilović-za-2017-godinu