Općina Barilović

sjedište: Barilović

adresa: Barilović 91

telefon: 047/847-225

fax: 047/847-101

e-mail: opc.barilovic@gmail.com

načelnik Općine Barilović: Dražen Peraković

telefon: 047 847-100, 047 847-225
fax: 047 847-101
GSM: 098 785 –585

zamjenik načelnika Općine Barilović: Miroslav Marčac

e-mail:  miroslav.marcac@gmail.com