Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović

02 Jul Javni pozivi, Vijesti |

KLASA: 021-01/15-01/01

URBROJ: 2133/06-01/15-02

Barilović, 02.07.2015

Na temelju Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Barilović od 17.06.2015. godine „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/15“) Načelnik Općine Barilović objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović

1. Pokreće se postupak za izbor članova Općinskog savjeta mladih i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Barilović koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih te aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Barilović.

Cijeli javni poziv pogledajte ovdje

Odluku o osnivanju pogledajte ovdje

Obrazac za kandidaturu preuzmite ovdje