JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6 stavak 1 Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora/N.N. broj: 125/11 i 64/15/, članka 6 Uredbe o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge /N.N. broj: 26/15 / i članaka 3 i 7 Odluke o zakupu poslovnog prostora „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 03/2017“, Jedinstveni upravni odjel Općine Barilovć raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Cijeli natječaj pogledajte OVDJE

Ponuda za zakup poslovnog prostora – obrazac