Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sprečavanje sukoba interesa


2013.


Općina Barilović, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 13.stavak 2. Zakona o javnoj nabavi(NN 90/11) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 13.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi.

Nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Barilović kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković