Izmjene i dopune Program poticaja u gospodarstvu – Sufinanciranje zapošljavanja u 2016. Godini

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ i Proračuna Općine Barilović za 2016 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj  17  sjednici održanoj 24.03.2016 godine donijelo je slijedećie:

 

Izmjene i dopune

PROGRAM  POTICAJA  U GOSPODARSTVU

Sufinanciranje zapošljavanja u 2016. Godini

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Barilović dana 29.12.2015 godine donijelo je Program  poticaja u gospodarstvu- sufinanciranje zapošljavanja u 2016 godini. Isti Program je objavljen u „Službeni glasnik Općine Barilović broj 5/15“. Članka 4 mijenja se i glasi:

 

“Članak 4.

Sufinancira se  zapošljavanje najviše 3 ( tri )  zaposlenika sa područja općine Barilović koji su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje.

Ako je korisnik sredstava , iz članka 1 registriran izvan područja općine Barilović zaposlenik mora biti najmanje šest /6/ mjeseci prijavljen na Zavodu za zapošljavanje.“.

 

  Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Barilović“.

 

KLASA: 022-05/16-01/01

Ur.broj:2133/06-01/15-01                                                                                                                                                                                                                                                            

Predsjednik Općinskog vijeća   

Ivan Milašinčić