Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

CJENIK USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

28 Jun Vijesti |

DOMAĆINSTVA


Rbr Usluga , kategorija Posuda Cijena PDV 25 % Ukupno
1. Standardno domaćinstvo 120 lit 44,00 11,00 55,00
240 lit 64,00 16,00 80,00
2. Samačko / staračko domaćinstvo 120 lit 20,00 5,00 25,00
3. Vikendaši 120 lit 24,00 6,00 30,00

 

INDUSTRIJA I MALA PRIVREDA


Rbr Usluga , kategorija Posuda Cijena PDV 25 % Ukupno
120 lit 60,00 15,00 75,00
1. Za industriju i malu privredu

R1

240 lit 100,00 25,00 125,00
1100 lit 240,00 60,00 300,00
7 m2 1.000,00 250,00 1.250,00

 

Kategorija :

  • SAMAČKO DOMAĆINSTVO :  –  domaćinstvo sa jednim članom

       ili  sa dva člana od kojih je jedan stariji od 70 godina

Korisnici centra za socijalnu skrb oslobođeni su plaćanja odvoza komunalnog otpada u potpunosti