Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARILOVIĆ
KLASA:013-01/13-01/05
URBROJ:2133/06-13-01/

Barilović,29.06.2013.

Na temelju članka 53. i članka 126. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj:144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović, donijelo je i objavljuje:

CJELOVITO IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Troškovi održavanja lokalnih izbora I i II krug 19.05. i 02.06.2013 godine

1. Troškovi biračkih odbora za I krug lokalnih izbora 76.877,55
2. Troškovi biračkih odbora za II krug lokalnih izbora 67.833,14
3. Naknada stalnom i proširenom sastavu izbornog povjerenstva I i II krug ukupno 60.872,80
4. Najam privatnih kuća I i II krug 2.210,00
5. Šofer za obilazak biračkih mjesta    565,00
6. Putni troškovi I i II krug 4.298,25
7. Osoba zadužena za financije ukupno 3.064,40
8. Informatička podrška ukupno 3.064,40
9. Stručno osoblje 1.915,27
10. Objava izbornih lista 5.837,50
11. Glasački listići i zapisnici 1.650,50
12 Poslovi unosa i obrade podataka lokalnih izbora 2.658,38

SVEUKUPNO: 230.847,19

  1. Ovo izvješće objavit će se na internetskim stranicama Općine Barilović.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARILOVIĆ
Suzana Grgić