Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Plan gospodarenja otpadom  // Obavijesti - Plan gospodarenja otpadom

Raspored odvožnje otpada za 2019. godinu za područje Općine Barilović

Raspored odvožnje otpada za 2019. godinu za područje Općine Barilović preuzmite OVDJE.

Čitaj više...

09 Oct Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Općini Barilović

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Općini Barilović

Odluku preuzmite niže na navedenom linku. Odluka o bio razgradivom otpadu

Čitaj više...

05 Oct Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada : OVDJE Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu : OVDJE

Čitaj više...

20 Aug Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Odluka o usvajanju i suglasnost Plana gospodarenjam otpadom Općine Barilović od 2017 do 2022 god.

Odluka o usvajanju i suglasnost Plana gospodarenjam otpadom Općine Barilović od 2017 do 2022 god.

Odluku i suglasnost preuzmite na niže navedenim linkovim : Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović od 2017 do 2022 god. Plan gospodarenja otpadom u Općini Barilović Prethodna suglasnost na Plan gospodarenja otpadom

Čitaj više...

03 Jul Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom u Općini Barilović od 2017 – 2022 godine

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom u Općini Barilović od 2017 – 2022 godine

Javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom u Općini Barilović od 2017 – 2022 godine preuzmite : OVDJE Nacrt plana preuzmite : OVDJE

Čitaj više...

17 Jan Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Suglasnost Načelnika Općine Barilović na cijene odvoza otpada

Suglasnost Načelnika Općine Barilović na cijene odvoza otpada

Suglasnost Načelnika Općine Barilović na cijene odvoza otpada preuzmite:  OVDJE

Čitaj više...

02 Jan Plan gospodarenja otpadom | Comments Off on Raspored odvožnje otpada za 2018.g

Raspored odvožnje otpada za 2018.g

Lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje otpada preuzmite: OVDJE Raspored preuzmite: OVDJE

Čitaj više...

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović za razdoblje od 2015-2020 godine

Ur.broj:2133/06-01/16-05 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi („Narodne novine“ broj:33/01,60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12), članka 21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine broj:94/13“ ) i članka 32 Statuta Općine Barilović“Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 18 sjednici održanoj 17.06. 2016 godine donijelo je: […]

Čitaj više...

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u općini Barilović

Na temelju članka 30. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović“ br. 02/09, 1/13.) Općinsko vijeće Općine Barilović na 17. sjednici održanoj  24.03. 2016. godine donijelo je:   ODLUKU o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i […]

Čitaj više...

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine

Na temelju članka 22 Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine broj:94/13“ Načelnik Općina Barilović objavljuje: JAVNU RASPRAVU O nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine Javna rasprava održat će se u periodu od 15.03.2016 do 15.04.2016 godine organiziranjem javnog uvida. Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Općine Barilović bit će svakog radnog dana od 08:00 do […]

Čitaj više...