Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Vijesti  // Obavijesti - Vijesti

18 May Natječaji, Vijesti |

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE BARILOVIĆ

STANOVNICI OPĆINE BARILOVIĆ Poštovani, Obzirom da je u tijeku Javni poziv (ENU-22-23/2015) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, koji je za Područja posebne državne skrbi predvidio donacije od 80% za nabavu i ugradnju materijala i opreme. Vezano na isto Općina Barilović u suradnji sa tvrtkom OPERETA PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba organizira […]

Čitaj više...

14 Apr Vijesti |

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

KLASA:023-05/15-01/12 URBROJ:2133/06-01/15-01 U Bariloviću, 14.04.2015 god. Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Barilović objavljuje :   POZIV NA […]

Čitaj više...

Poziv za 11 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 11.03.2015 god. Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /11/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović 18.03.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više...

02 Mar Vijesti |

Antikorupcijska kampanja Vlade RH

U svom nastojanju na unaprjeđivanju suzbijanja korupcije u 2008. godini Hrvatski Sabor donio je dokument koji definira okvir antikorupcijskog djelovanja – Strategiju suzbijanja korupcije, a Vlada RH, na temelju tog okvira, izradila je i usvojila provedbeni Akcijski plan 2009. godina donosi nam intenziviranje borbe protiv korupcije na svim frontovima pri čemu će jedno od značajnih […]

Čitaj više...

20 Jan Vijesti |

Poziv za javna priznanja 2013

KLASA: 061-01/14-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/14-01 Barilović, 19.01.2014 god. Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 1/10» Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Barilović dana 19.01.2014 godine: P O Z I V A građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice, ustanove i trgovačka društva sa područja Općine Barilović na podnošenje […]

Čitaj više...

25 Oct Vijesti |

OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA

O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA JAMSTAVA U OKVIRU PROGRAMA JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA i RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o. obavještavaju poslovne subjekte koji ulažu na području Karlovačke županije o mogućnosti korištenja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima […]

Čitaj više...

23 May Vijesti |

Odluka o imanovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju odredbi čl.36. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru(“NN” br. 141/06), nacelnik Općine Barilović, Dražen Peraković donosi odluku o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti. Cijeli tekst procitajte Ovdje.

Čitaj više...

28 Oct Vijesti |

Construction of sewage system and waste water treatment of Barilovic Municipality-questions and answ

 Barilović bb, 47252 Barilović Municipal Mayor Class: 361-02/11-01/12 No: 2133/06-01//11-15 Barilović, 27.10.2011. god. Publication reference: 3010411024/WKS Name of contract: Construction of sewage system and waste water treatment of Barilovic Municipality Questions and Answers Questions received: 1.1 Section 1: Instructions to the Tenderers in article 3 PARTICIPATION section 3.3. As You said in this section that […]

Čitaj više...

31 Mar Vijesti |

JAVNI POZIV – BESPRAVNA GRADNJA

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA: 361-02/11-01/19 UR.BROJ:2133/06-01/11-03 Barilović,15.10.2011 god. Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (NN 90/11) određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Općina Barilović objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za […]

Čitaj više...

03 Mar Vijesti |

Zbog nestajanja pčela štete u Hrvatskoj veće od 100 milijuna eura

U posljendnjih godinu dana pčelari SAD-a i Europe prijavljuju velike gubitke pčelinjih zajednica. Tijekom zime 2006./2007. gubici u SAD-u su iznosili oko 34 posto, a u Republici Hrvatskoj tijekom zime 2007./2008. oko 27 posto. Najnoviji podaci iz Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS) govore o 80.000 izgubljenih pčelinjih zajednica, a neposredna šteta za pčelare u RH iznosi […]

Čitaj više...