Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Vijesti  // Obavijesti - Vijesti

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 09.06 .2015 god. Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj: 2/09 i 1/13 i članka sazivam /12/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za 17.06.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović Cijeli poziv pročitajte ovdje

Čitaj više...

17 Jun Vijesti |

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2014. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“ broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine RH“ broj 24/13) i članka 32 Statuta Općine Barilović („Glasnik Općine Barilović broj 02/09) Općinsko vijeće Općine Barilović na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 17.06. 2015. godine donosi : ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju […]

Čitaj više...

Poziv na konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Barilović

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 65/15) sazivam konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Barilović, koja će se održati 29. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama DVD Barilović s početkom u 15,00 sati. Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više...

17 Jun Natječaji, Vijesti |

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ i Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 12 sjednici održanoj 17.06.2015 godine donijelo je slijedeći: PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini Članak 1. Ovaj Program namijenjen je za Obrtnike, Poduzeća, OPG-e te […]

Čitaj više...

01 Jun Vijesti |

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI BARILOVIĆ

KLASA: 014­01/15­01/04 URBROJ: 2133/06­15­01­01 BARILOVIĆ, 31. svibnja 2015. Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.­pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović, nakon izbora […]

Čitaj više...

22 May Vijesti |

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović dana 12.05.2015 godine  donosi: […]

Čitaj više...

18 May Natječaji, Vijesti |

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE BARILOVIĆ

STANOVNICI OPĆINE BARILOVIĆ Poštovani, Obzirom da je u tijeku Javni poziv (ENU-22-23/2015) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, koji je za Područja posebne državne skrbi predvidio donacije od 80% za nabavu i ugradnju materijala i opreme. Vezano na isto Općina Barilović u suradnji sa tvrtkom OPERETA PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba organizira […]

Čitaj više...

14 Apr Vijesti |

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

KLASA:023-05/15-01/12 URBROJ:2133/06-01/15-01 U Bariloviću, 14.04.2015 god. Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Barilović objavljuje :   POZIV NA […]

Čitaj više...

Poziv za 11 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 11.03.2015 god. Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /11/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović 18.03.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više...

02 Mar Vijesti |

Antikorupcijska kampanja Vlade RH

U svom nastojanju na unaprjeđivanju suzbijanja korupcije u 2008. godini Hrvatski Sabor donio je dokument koji definira okvir antikorupcijskog djelovanja – Strategiju suzbijanja korupcije, a Vlada RH, na temelju tog okvira, izradila je i usvojila provedbeni Akcijski plan 2009. godina donosi nam intenziviranje borbe protiv korupcije na svim frontovima pri čemu će jedno od značajnih […]

Čitaj više...