Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Vijesti  // Obavijesti - Vijesti

13 Jul Vijesti |

Održano 11. županijsko natjecanje orača Karlovačke županije

Ovogodišnje 11.županijsko natjecanje orača Karlovačke županije održano je 11. srpnja u Lazini, mjestu u općini Draganić, poznatoj kao povijesno plemenitoj općini bez kmetstva gdje su slobodni seljaci razvijali svoja gospodarstva, ruralnu arhitekturu i kulturno nasljeđe. Za ugodnu i opuštenu atmosferu tijekom natjecanja, pored ljubaznih domaćina, zaslužni su marljivi i odgovorni članovi Udruge orača „KaŽu“ koji […]

Čitaj više...

03 Jul Vijesti |

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad […]

Čitaj više...

02 Jul Javni pozivi, Vijesti |

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović

KLASA: 021-01/15-01/01 URBROJ: 2133/06-01/15-02 Barilović, 02.07.2015 Na temelju Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Barilović od 17.06.2015. godine „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/15“) Načelnik Općine Barilović objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović 1. Pokreće se postupak za izbor članova Općinskog savjeta mladih i njihovih zamjenika. Savjet […]

Čitaj više...

17 Jun Vijesti |

Odluka o rebalansu 2015

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu /»Narodne novine RH» broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i članka 32 Statuta općine Barilović /»Glasnik Općine Barilović» broj: 2/09 i 01/13/ Općinsko vijeće Općine Barilović na 12 sjednici održanoj 17.6.2015 godine donosi: ODLUKU O izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu Rebalans I Članak 1. U Proračunu […]

Čitaj više...

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 09.06 .2015 god. Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj: 2/09 i 1/13 i članka sazivam /12/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović za 17.06.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović Cijeli poziv pročitajte ovdje

Čitaj više...

17 Jun Vijesti |

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2014. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“ broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine RH“ broj 24/13) i članka 32 Statuta Općine Barilović („Glasnik Općine Barilović broj 02/09) Općinsko vijeće Općine Barilović na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 17.06. 2015. godine donosi : ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju […]

Čitaj više...

Poziv na konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Barilović

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 65/15) sazivam konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Barilović, koja će se održati 29. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama DVD Barilović s početkom u 15,00 sati. Cijeli poziv preuzmite ovdje

Čitaj više...

17 Jun Natječaji, Vijesti |

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ i Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 12 sjednici održanoj 17.06.2015 godine donijelo je slijedeći: PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini Članak 1. Ovaj Program namijenjen je za Obrtnike, Poduzeća, OPG-e te […]

Čitaj više...

01 Jun Vijesti |

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI BARILOVIĆ

KLASA: 014­01/15­01/04 URBROJ: 2133/06­15­01­01 BARILOVIĆ, 31. svibnja 2015. Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.­pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović, nakon izbora […]

Čitaj više...

22 May Vijesti |

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03,43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barilović dana 12.05.2015 godine  donosi: […]

Čitaj više...