Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Javni pozivi  // Obavijesti - Javni pozivi

02 Jul Javni pozivi, Vijesti | Comments Off on Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Barilović

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Barilović

Na temelju članka 8. Odluke 0 osnivanju Savjeta mladih Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/15) i članka 34. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 01/18) Općinsko vijeće upućuje   JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Barilović   Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE. Obrazac […]

Čitaj više...

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine

Na temelju članka 22 Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine broj:94/13“ Načelnik Općina Barilović objavljuje: JAVNU RASPRAVU O nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine Javna rasprava održat će se u periodu od 15.03.2016 do 15.04.2016 godine organiziranjem javnog uvida. Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Općine Barilović bit će svakog radnog dana od 08:00 do […]

Čitaj više...

09 Mar Javni pozivi, Vijesti |

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Barilović

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Barilović za 2016. godinu; KLASA: 112-02/16-010/02 URBROJ: 2133/06-01/16-01 od dana 03.veljače 2016. godine, Načelnik Općine Barilović u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa […]

Čitaj više...

02 Jul Javni pozivi, Vijesti |

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović

KLASA: 021-01/15-01/01 URBROJ: 2133/06-01/15-02 Barilović, 02.07.2015 Na temelju Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Barilović od 17.06.2015. godine „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/15“) Načelnik Općine Barilović objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Barilović 1. Pokreće se postupak za izbor članova Općinskog savjeta mladih i njihovih zamjenika. Savjet […]

Čitaj više...